Medlemsavgifter 2023


Betalning skall ske till plusgiro 71 90 92-9

eller till swishnr 1232028017

Ange:

– personnummer
– namn
– adress
– telefon
– e-post

Om ni löser familjemedlemskap skall ovanstående skrivas på alla familjemedlemmar.
Om ni inte får plats med all info på inbetalnigsblanketten eller i er internetbank, maila uppgifterna till karlstadmotorclub@gmail.com och berätta också vilket datum ni betalade.


Junior ej över 18år + Pensionär 75 kr
Senior 150 kr
Familj 200 kr (Familj på samma folkbokföringsadress)

STYRELSEN


Ordförande:
Jörgen Svensson
tel: 070-681 16 24


Vice Ordförande:
Robin Persson
tel: 070-377 35 88


Sekreterare
Linda Söderquist
tel: 070-568 71 34


Kassör:
Lars Andersson
tel: 076-110 99 00


Ledamot:
Ari Mensonen
tel: 070-225 11 33


Suppleant:
Erika Svensson
tel: 070-300 43 19


Suppleant:

Patrik Larberg
tel: 072-702 21 89

KONTAKTPERSONER


Crosskart:
Lars Andersson
tel.076-110 99 00


Folkrace:

Robin Persson & Jörgen Svensson

tel.070-377 35 88 & 070-681 16 24


Rally:

tel:


Tjejansvarig:


tel:


Ungdomsansvarig:
Paulina Svensson & Maddeleine Svensson
tel:


Miljöombud:
Morgan Bergqvist
tel: 


Stugvärd:
VAKANT
tel: 


Utbildningsansvarig:
Thomas Kullgren
tel: 070-683 56 82


Maskinansvarig:
Robin Persson & Patrik Larberg
tel: 070-377 35 88 & 072-702 21 89


Banansvarig:
Patrik Larberg
tel: 072-702 21 89


Webb-ansvariga:

Stefan Clifford

Johan Gustavsson