Medlemsavgifter 2021


Betalning skall ske till plusgiro 71 90 92-9

eller till swishnr 1232028017

Ange:

– personnummer
– namn
– adress
– telefon
– e-post

Om ni löser familjemedlemskap skall ovanstående skrivas på alla familjemedlemmar.
Om ni inte får plats med all info på inbetalnigsblanketten eller i er internetbank, maila uppgifterna till karlstadmotorclub@gmail.com och berätta också vilket datum ni betalade.


Junior ej över 18år + Pensionär 75 kr
Senior 150 kr
Familj 200 kr (Familj på samma folkbokföringsadress)

STYRELSEN


Ordförande:
Jörgen Svensson
tel: 070-681 16 24


Vice Ordförande:
Robin Persson
tel: 070-377 35 88


Sekreterare/Suppleant
Pontus Skoglund
tel: 070-568 71 34


Kassör:
Tomas Sundholm
tel: 070-298 53 10


Ledamot:
Henrik Larsson
tel: 070-323 07 41


Suppleant:
Ari Mensonen
tel: 070-225 11 33


Ledamot:

Tommy Jonsen
tel: 073-026 22 50

KONTAKTPERSONER


Crosskart:
Lars Andersson
tel.076-110 99 00


Folkrace:

Robin Persson&Jörgen Svensson

tel.070-377 35 88 & 070-681 16 24


Rally:
Esbjörn Rönnholm
tel:


Tjejansvarig:

tel:


Ungdomsansvarig:
Paulina Svensson&Madelene Svensson
tel:


Miljöombud:
Annelie Rolfsman
tel: 073-824 56 35


Stugvärd:
Emelie&Pontus Skoglund
tel: 070-568 71 34


Utbildningsansvarig:
Thomas Kullgren
tel: 070-683 56 82


Maskinansvarig:
Robin Persson
tel: 070-377 35 88


Banansvarig:
Tommy Jonsen
tel: 073-026 22 50

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera