Årsmöte 4 mars 2024
Årsmöte 4 mars 2024
Årsmöte 4 mars 2024
Årsmöte 4 mars 2024
Årsmöte 4 mars 2024
Årsmöte 4 mars 2024

Karlstads Motor Club-Bil
Box 5046
650 05 Karlstad

karlstadmotorclub@gmail.com

NOMINIÈRA TILL STYRELSEUPPDRAG


Nu är det dags att nominera till styrelseuppdrag. De uppdrag som finns att nominera till är ordförande på 1 år, 2 stycken ledamöter på 2 år och 2 stycken suppleanter på 1 år.


De som har mandat som går ut är Jörgen Svensson som ordförande, Ari Mensonen som ledamot, Lars Andersson som ledamot, Erika Svensson som suppleant och Kjell-Ivar Nilsson som suppleant.


Jörgen, Ari, Erika och Kjell-Ivar står till förfogande för nya mandatperiod.

Lars Andersson har valt att inte stå till förfogande till nytt uppdrag.


För att Nominera måste personen som nominerar och personen som blir nominerad vara betald medlem samt vara tillfrågad.
Även de som står till förfogande måste tillfrågas för att nomineras.


Nomineringarna ska skickas via mail till stefan.kmcbil@gmail.com senast den 31 januari.

Nomineringarna skall tydligt innehålla vem man nominerar och till vilket uppdrag samt vem som nominerar.


Mvh
Valberedningen

STÖD VÅRA SPONSORER


Andys Service

YAMAHACENTER KARLSTAD