Medlemsavgifter 2020


Betalning skall ske till plusgiro 71 90 92-9

eller till swishnr 1232028017

Ange:

– personnummer
– namn
– adress
– telefon
– e-post

Om ni löser familjemedlemskap skall ovanstående skrivas på alla familjemedlemmar.
Om ni inte får plats med all info på inbetalnigsblanketten eller i er internetbank, maila uppgifterna till karlstadmotorclub@gmail.com och berätta också vilket datum ni betalade.


Junior ej över 18år + Pensionär 75 kr
Senior 150 kr
Familj 200 kr (Familj på samma folkbokföringsadress)

STYRELSEN


Ordförande:
Jörgen Svensson
tel: 070-681 16 24


Vice Ordförande:
Robin Persson
tel: 070-377 35 88


Sekreterare:
Carola Källback
tel: 073-028 22 07


Kassör:
Tomas Sundholm
tel: 070-298 53 10


Ledamot:
Henrik Larsson
tel: 070-323 07 41


Suppleant:
Ari Mensonen
tel: 070-225 11 33


Suppleant:
Pontus Berglind
tel: 070-568 71 34

KONTAKTPERSONER

Crosskart:
Lars Andersson
tel.076-110 99 00

Folkrace:

tel.
Rally:
Carola Källback
tel:073-028 22 07
Tjejansvarig:

tel:
Ungdomsansvarig:
Ida Källback
tel: 070-652 87 87
Miljöombud:
Annelie Rolfsman
tel: 073-824 56 35
Stugvärd:
Carola Källback
tel: 073-542 39 58
Utbildningsansvarig:
Thomas Kullgren
tel: 070-683 56 82
Maskinansvarig:
Robin Persson
tel: 070-377 35 88
Banansvarig:
Bengt Skoglund
tel: 076-947 74 10

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera